Privacy beleid

Contactgegevens

Uw contactgegevens worden uitsluitend intern gebruikt voor contact en facturatie. Uw gegevens worden nooit gebruikt voor verkoop of marketing doeleinden behoudens incidentele berichten met voor u belangrijke informatie met betrekking tot InfoBuilder zelf of uw lopende processen. Op onze site zult u ook geen gegevens terug vinden over wie onze cliënten zijn.

Bestanden

Uw bestanden en de inhoud daarvan blijven uw eigendom en worden nooit of te nimmer, op welke manier dan ook, gedeeld met andere partijen tenzij die andere partij volgens de specificaties het doel is van de uitgaande bestanden. Ingekomen bestanden worden zo snel mogelijk na verwerking verwijderd evenals output bestanden na verzending of als die van onze SFTP server zijn opgehaald. In de praktijk is het normaal dat individuele bestanden slechts enkele seconden op onze systemen aanwezig zijn.

Tijdens de ontwikkeling van processen en bij eventuele problemen worden individuele (test-)bestanden zo nodig ingezien om data transformaties te kunnen beoordelen. Dit is uitsluitend met als doel probleemoplossing of optimalisatie van het proces. InfoBuilder houdt geen database bij met gegevens uit uw bestanden, uitsluitend proces gegevens voor rapportages worden bewaard en zelf dat kan desgewenst uitgeschakeld worden.

Mocht het (tijdelijk) opslaan van gegevens voor een proces noodzakelijk zijn dan gaan andere (wettelijke) regels gelden welke altijd van te voren besproken worden en vastgelegd worden in de specificaties van het proces. Een verwerkersovereenkomst is dan een standaard onderdeel van het contract.

Gevoelige bedrijfsinformatie

In sommige gevallen is het noodzakelijk om gevoelige bedrijfsinformatie aan ons vrij te geven om een goed werkend proces op te kunnen zetten. Bijvoorbeeld de systemen die gekoppeld moeten worden of specifieke bestandsformaten. Deze informatie wordt uiterst vertrouwelijk behandeld en door zo min mogelijk medewerkers ingezien. Deze medewerkers zijn zo nodig gebonden aan een geheimhoudingsverklaring. Uiteraard wordt deze informatie nooit gedeeld met andere partijen. Als een derde partij deel uit maakt van een proces zal alleen dat gedeeld worden waarvoor toestemming is verkregen en dan nog alleen dat wat noodzakelijk is voor het proces zelf. In de meeste gevallen delen we in zo'n geval niet zelf de informatie maar zal dat door de cliënt zelf gedaan worden.