InfoBuilder converteert, aggregeert, splitst en controleert uw bestanden. En meer...

Example

InfoBuilder is DE oplossing voor het snel en betrouwbaar converteren, integreren en migreren van bestanden en systemen. Met de no-nonsense instelling van InfoBuilder kan zeer snel een bestandsconversie of ander dataconversie proces opgezet worden waardoor u geen zorgen meer heeft of alles wel correct verloopt, geen kosten voor personeel en apparatuur, geen kosten om het verloop te monitoren. InfoBuilder levert een totaal servicepakket dat beduidend minder kosten met zich meebrengt dan een proces in eigen huis opzetten, onderhouden en controleren. Dit kunnen we door verregaande automatisering en het inschakelen van specialisten voor deeltaken. Hierdoor kunnen we een volledig en zeer hoog serviceniveau bieden dat bijna onmogelijk haalbaar is door het in eigen huis op te zetten.

Met meer dan 10 jaar ervaring hebben we inmiddels bewezen in staat te zijn om onze cliënten een perfecte omgeving te bieden om bestandsconversies uit te voeren die door de gemiddelde automatiseringsafdeling als het meest oninteressante werk bestempelt wordt en daarmee meestal de minste aandacht en prioriteit krijgt. Onze ervaring is dat dit in de meeste gevallen een ondergeschoven kindje is dat alleen aandacht krijgt als het echt niet anders kan. Controle, overzicht en rapportages zoals InfoBuilder die biedt zult u niet vaak zien. Uit ervaring kunnen we zeggen dat er dataconversie processen zijn die zeer specifieke en gedetailleerde informatie kunnen opleveren die verloren gaat als er geen aandacht gegeven wordt aan correcte behandeling van data.

Systemen koppelen

Veel bedrijven gebruiken verschillende systemen die kunnen profiteren van elkaars data maar vaak niet in staat zijn die data uit te wisselen. InfoBuilder is in staat om door middel van export-conversie-import deze systemen met elkaar te koppelen. Ook is het mogelijk om bestanden naar een database te converteren of juist vanuit een database naar een of meer bestanden. Nog maar één keer klantgegevens invoeren in plaats van in ieder systeem apart met alle mogelijke inconsistenties die daaruit voortvloeien. Direct doorvoeren van cijfers berekend in het ene systeem vrijwel direct doorsturen naar het andere systeem die daar gebruik van moet maken.

Volg uw data

Onduidelijk of een bestandsconversie gelukt is? Of alle records in een bestand correct geconverteerd zijn of dat inconsistenties gedetecteerd zijn? Met InfoBuilder kunt u precies volgen wat er met ieder bestand en zelfs ieder record gebeurd is. Is de conversie van een record mislukt? In de meeste gevallen kunt u terug zien waarom en daarop eventueel actie ondernemen. Met uitgebreide rapportages ontgaat u niets in het gehele proces.

Management

Managers hebben meestal andere rapportagewensen dan de medewerkers die daadwerkelijk met data en systemen werken. Voor een manager is het weliswaar interessant om te zien hoeveel bestanden en records in welke periode verwerkt zijn maar hij of zij wil bijvoorbeeld ook graag zien of er veel of weinig incorrecte records gevonden worden en waarom. Of dat er op bepaalde dagen meer of minder verwerkt wordt dan op andere dagen. InfoBuilder levert desgewenst specifieke rapportages met managementinformatie zodat u als manager voortgang kunt volgen en snel actie kunt ondernemen als dat nodig blijkt te zijn.